کود بیولوژیک
کشاورزی ارگانیک بدون شک سالم‌ترین و باارزش‌ترین نوع کشت برای داشتن محصولات سالم با خواص بیشتر است کشاورزی ارگانیک نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست از سموم و کودهای شیمیایی خطرناک بازی می‌کند ، چرا که در کشاورزی ارگانیک دیگر خبری از سموم و کود های شیمیایی نیست از این رو اگر کشاورزی ارگانیک رواج بیشتری پیدا کند،خودمان زندگی سالم‌تری خواهیم داشت علاوه بر آن محیط زیست از سموم و کودهای شیمیایی در امان خواهد ماند.
کود ارگانیک بیولوژیکی چیست؟
مواد اصلی تشکیل دهنده کودهای بیولوژیکی می‌تواند از انواع جلبک‌های مفید و قارچ های مایکوریزا و باکتری های مفید و عناصر معدنی و ویتامین ها باشد .
به چه دلیل کودهای بیولوژیکی بهترین انتخاب است؟
کودهای بیولوژیکی با داشتن میکروارگانیسم‌های زنده باعث زنده شدن خاک می‌شود، به گونه‌ایی که فعالیت میکروارگانیسم های خاک به شدت افزایش یافته و فعالیت باکتری‌های و قارچ های مفید خاک زیاد شده و باعث حاصلخیزی خاک می‌شود. علاوه بر این کودهای بیولوژیک باعث می‌شوند که گیاه در جذب مواد غذایی بهتر عمل کند و شرایط بهتر برای رشد و نمو گیاه فراهم گردد با استفاده از کودهای بیولوژیکی محصولات سالم و ارگانیک پرورش دهید.کودهای بیولوژیکی (زیستی) خاک را نرم کرده و روند جذب آب و مواد غذایی را برای ریشه بهبود می‌بخشد.