بذرهای دوستدار طبیعت (اکوسیستم)

منظور از بذرهای دوستدار طبیعت چيست؟
اگر بخواهیم به طور کلی در رابطه با بذرهای دوستدار طبیعت (بذرهای اکوسیستم ) صحبت کنیم به این ترتیب است‌ :
بذرهای اکوسیستم تشکیل شده است از بذر گیاهانی که در تمامی مراحل زندگی‌شان برای محیط اطراف مفید بوده و باعث جذب حشرات مفید مبارز با آفات شده و محیطی خوب را برای زندگی حشرات مفید فراهم می آورد. از این رو باعث می‌شود که مصرف سموم شیمیایی مضر به شکل چشم گیری کاهش یابد. علاوه بر آن گیاهانی که از بذرهای اکوسیستم به دست می آیند باعث جذب زنبور عسل می‌شوند که خود چندین حُسن دارد :
ابتدا باعث می‌شود گیاهانی که در مجاورت آنها بذرهای اکوسیستم کاشته شده است درصد چشمگیری بارور شده و محصول دهی آنها افزایش یابد. زیرا که زنبور عسل باعث بارور کردن گلها شده و گرده افشانی را به خوبی انجام می دهد.
علاوه بر آن در تولید عسل طبیعی نیز بسیار مفید واقع می‌شود. گیاهانی که از بذرهای دوستدار طبیعت به عمل می آیند، در طول زندگی‌شان باعث بهبود عملکرد خاک می‌شوند و مواد مغذی خاک را در حد چشمگیری افزایش می‌دهند.
یکی دیگر از مزایای این گیاهان این است، که اندام های باقی مانده ی آنها در خاک تولید نیترات طبیعی می کند.
در آخر باید بگویم بذرهای دوست دار طبیعت انتخاب کسانی هستند که بخواهند مزرعه و یا باغ خود را به شکل طبیعی و بدون آسيب رساندن به محیط زیست سر سبز و خرم نگهدارند.