بیش از 71 سال از روزی که ما دقت و اشتیاق را به هم آمیخته و قهوه ای بی نظیر را تولید کرده ایم میگذرد. نتیجه ای که طعم آن را می چشید، از ترکیب برترین مزارع قهوه که با دقت فراوان انتخاب شده اند. این کمپانی در سال 1949 رشما ثبت و به صورت بین المللی تجارت خود را آغاز کرد، ما همواره دو مفهوم تجارت سالم و مشتاقانه را در نظر گرفته ایم، تجارتی که از پدر به فرزندان رسیده و این قدرت خانوادگی به گوش صنعت قهوه ی جهان رسیده است.

باید بدانید که تمامی مراحل و مناسبات در مقر مرکزی شرکت در شهر تریسته انجام می شود. سن جوستو به سبب داشتن روابط قوی با شهرهای شمال و شمال شرقی ایتالیا، نمایندگان متعددی دارد و این اتحاد باعث مشارکت ها و پیشرفت های زیادی در صنعت قهوه ایتالیا شده است. یکی از اصلی ترین فعالیت های شرکت سن جوستو تامین دانه خام قوه با کفیفت و فروش آن به بسیاری از برندهای معتبر ومعروف ایتالیا می باشد.