نوشته‌ها

کاشت پیاز زعفران

آموزش کاشت پیاز زعفران به روش اصولی!

ما ایرانی ‌ها زعفران را به خوبی می شناسیم. چرا که این گیاه خوش عطر بومی سرزمین خودمان است. این گیاه در جنوب غربی آسیا، جنوب اسپانیا و جنوب اروپا می روید اما کشورمان نیز در تولید زعفران بسیار سرآمد است. زعفران، گیاهی چند ساله است که دارای پیازی با …