نوشته‌ها

انتقال گل ها به گلدان جدید

انتقال گل ها به گلدان جدید و روش های اصولی آن

انتقال گل ها به گلدان جدید از مواردی است که در طول دوران نگهداری از گیاه، اکثر ما با آن مواجه میشویم. اما در نظر داشته باشید نکات بسیار مهمی در این باره وجود دارد که عدم توجه به آنها ممکن است سلامت گیاه را به خطر بیاندازد و یا گاهی باعث از ب…